TERMENI ȘI CONDIȚII

1. DEFINIȚII
2. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
3. COMANDA
4. PREȚUL PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR
5. MODALITATEA DE LIVRARE
6. MODALITATEA DE PLATĂ
7. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII PRODUSELOR
8. POLITICA DE RETUR
9. PUBLICITATE
10. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA
11. RASPUNDERE PREMIUM CAFE
12. GARANȚII
13. FORȚA MAJORĂ
14. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
15. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
17. COLECTAREA AUTOMATĂ DE DATE CU CARACTER NON-PERSONAL (COOKIES)
18. INFORMAȚII PRIVIND DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE)

1. DEFINIȚII

S.C. G&G PREMIUM QUALITY S.R.L. este societatea care administrează domeniul www.premiumcafe.ro.ro și subdomeniile acestuia (numit in continuare „SITE”). S.C. G&G PREMIUM QUALITY S.R.L., denumită în continuare “Premium Cafe” societate organizată în baza legii romane,  cu sediul social în orasul Bucuresti, Strada Luncsoara nr.5, și cu birourile (Punct de Lucru) în Bd. Eroilor nr.4, Voluntari, Jud. Ilfov, având codul de înregistrare fiscala RO28583729, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/6840/2011, telefon: 0748.148.239

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

CONȚINUT are următoarea definiție:

 • toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către un angajat/colaborator Premium Cafe prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Premium Cafe UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contact, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de catre Premium Cafe într-o anumită perioadă;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Premium Cafe are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Premium Cafe, sau alte date privilegiate ale acesteia.

PRODUSE și SERVICII – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în COMANDĂ, care urmează a fi furnizate de către Premium Cafe, CLIENTULUI ca urmare a încheierii CONTRACTULUI.

UTILIZATOR: reprezintă persoana fizică sau juridică care are sau obține acces la continutul SITE-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Premium Cafe (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent intre Premium Cafe și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

CLIENT: persoana fizică sau juridică sau orice entitate juridică care iși face un CONT în SITE și efectuează o COMANDĂ.

COMANDA: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării SITE-ULUI de către un CLIENT, prin care CLIENTUL transmite Premium Cafe intentția sa de a achiziționa PRODUSE și SERVICII de pe SITE. Rezervarea unui PRODUS accesând SITE-ul nu reprezintă o COMANDĂ.

CONTRACT: reprezintă o COMANDĂ confirmată de catre Premium Cafe, prin care Premium Cafe este de acord să livreze CLIENTULUI PRODUSE și SERVICII, iar CLINETUL este de acord să efectueze plata acestora.

CONTRACT LA DISTANTA: reprezinta comanda CLIENTULUI care este confirmata de PREMIUM CAFE , fiind acceptate implicit specificatiile produsului si/sau serviciului

TRANZACȚIE – încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui PRODUS și/sau SERVICIU de către PREMIUM CAFE  CLIENTULUI, indiferent de modalitatea de livrare.

NEWSLETTER – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS), asupra PRODUSELOR si/sau SERVICIILOR, promotiilor desfasurate de catre PREMIUM CAFE  intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea PREMIUM CAFE  cu referire la informatiile continute de acesta.

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii PREMIUM CAFE .

UTILIZATORII/CLIENȚII acestui SITE sunt rugați să citească cu atenție termenii și conditiile de utilizare urmatoare. 

2. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Toate informațiile folosite pentru descrierea PRODUSELOR și/sau a SERVICIILOR disponibile pe SITE (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea PREMIUM CAFE , acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare si au caracter informative, putand fi modificate de catre PREMIUM CAFE  fara o anuntare prealabila. Descrierea unor PRODUSE si/sau SERVICII poate fi incompleta din lipsa spatiului necesar, dar PREMIUM CAFE  intelege sa transmita cele mai importante informatii despre folosirea acestora.

Promoțiile/ofertele prezente pe SITE sunt valabile într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Accesul în vederea efectuării unei COMENZII îi este permis oricărui CLIENT/UTILIZATOR.
Pentru motive justificate PREMIUM CAFE  iși rezervă dreptul de a restricționa accesul CLIENTULUI/UTILIZATORULUI în vederea efectuării unei COMENZI și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității CLIENTULUI/UTILIZATORULUI pe SITE, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel PREMIUM CAFE . În oricare dintre aceste cazuri, CLIENTUL/UTILIZATORUL se poate adresa PREMIUM CAFE , pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

Prin lansarea unei COMENZI pe SITE, CLIENTUL este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care PREMIUM CAFE  își derulează operațiunile pe SITE.

PREMIUM CAFE  nu consideră în nici un moment o COMANDA neconfirmată de catre PREMIUM CAFE  ca având valoarea unui CONTRACT.

Notificarea primită de către CLIENT, imediat după efectuarea COMENZII are rol de informare și nu reprezintă confirmarea COMENZII. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Pentru motive justificate, PREMIUM CAFE  iși rezervă dreptul de a modifica cantitatea de PRODUSE și/sau SERVICII din COMANDĂ.

CONTRACTUL se consideră încheiat între PREMIUM CAFE  și CLIENT în momentul primirii de către CLIENT de la PREMIUM CAFE , prin intermediul poștei electronice (e-mail) sau telephonic, a notificării de confirmare a COMENZII. Așadar, CONTRACTUL intră în vigoare la confirmarea COMENZII de către PREMIUM CAFE .

Pentru COMENZILE ce urmează a fi ridicate de la sediul PREMIUM CAFE , prețurile și rezervările PRODUSELOR și/sau SERVICIILOR sunt valabile 72 (șaptezecișidouă) de ore de la înregistrarea COMENZII de către CLIENT.

Documentele și informațiile puse la dispozitie de catre PREMIUM CAFE  pe SITE vor sta la baza CONTRACTULUI astfel încheiat. Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului SITE, aceste modificări devenind obligatorii și cu efect imediat pentru toți UTILIZATORII/CLIENȚII.

3. COMANDA

CLIENTUL/UTILIZATORUL poate efectua COMENZI pe SITE, prin adăugarea PRODUSELOR și/sau SERVICIILOR dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza COMANDA efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un PRODUS și/sau un SERVICIU este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui PRODUS/SERVICIU în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării COMENZII, nu atrage după sine înregistrarea COMENZII, implicit nici rezervarea automată a PRODUSULUI/SERVICIULUI.

Produsele sunt oferite în limita stocului disponibil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza stocurile online în limita timpului disponibil. Produsele comandate online nu sunt rezervate pană când Comanda nu este confirmată de Vânzător.

Din acest motiv S.C. G&G PREMIUM QUALITY S.R.L. își rezervă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în stocul magazinului, produsele rămase se demonstrează a fi neconforme pentru livrare sau din motive independente de S.C. G&G PREMIUM QUALITY S.R.L.

Prin finalizarea COMENZII, CLIENTUL consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare online, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării COMENZII.

Prin finalizarea COMENZII, CLIENTUL consimte că PREMIUM CAFE  poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de PREMIUM CAFE , în orice situație în care este necesară contactarea CLIENTULUI.

PREMIUM CAFE  poate anula COMANDA efectuată de către CLIENT, în urma unei notificări prealabile adresate CLIENTULUI, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului CLIENTULUI, a Tranzacției, în cazul plății online;
 2. invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de catre PREMIUM CAFE , în cazul plății online;
 3. datele furnizate de către CLIENT, pe SITE sunt incomplete și/sau incorecte.

4. PREȚUL PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

Toate prețurile aferente PRODUSELOR și/sau SERVICIILOR prezentate pe SITE sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

În cazul plăților online PREMIUM CAFE  nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către CLIENT, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai CLIENTUL.

Prețul poate fi modificat de către PREMIUM CAFE , în orice moment, fără preaviz.

PREMIUM CAFE  atenționează asupra faptului că exista cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale SITE-ului sau erori, prețul afișat pe SITE poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, PREMIUM CAFE  va informa CLIENTUL asupra prețului corect.

5. MODALITATEA DE LIVRARE

PRODUSUL va fi livrat CLIENTULUI în sistem de curierat door-to-door către CLIENT sau poate fi ridicat direct de la sediu PREMIUM CAFE , conform opțiunii CLIENTULUI. În cazul opțiunii de curierat door-to-door, transportul se va adăuga la comandă, în funcție de greutatea coletului și aria de acoperire a curierului.

PREMIUM CAFE  va asigura ambalarea corespunzătoare a PRODUSELOR și va asigura transmiterea documentelor insoțitoare.

În cazul în care nu poate executa CONTRACTUL din cauza că PRODUSUL nu este diponibil, PREMIUM CAFE  va informa CLIENTUL despre aceasta situație. PREMIUM CAFE  poate livra CLIENTULUI un PRODUS similar având același preț, în situația în care PRODUSUL solicitat inițial nu este disponibil, numai după informarea și cu acordul CLIENTULUI.

Detaliile de livrare a PRODUSELOR/SERVICIILOR incluzând, dar nelimitându-se la timpul necesar livrării, nu constituie o obligație contractuală din partea PREMIUM CAFE , fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

6. MODALITATEA DE PLATĂ

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare COMANDĂ.

Pentru o corecta comunicare a facturii aferente COMENZII, CLIENTULUI ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din CONTULSAU DE UTILIZATOR si de a accesa informatiile si documentele aferente fiecarei COMENZI, existente in CONT.

In cazul in care un PRODUS si/sau SERVICIU comandat de catre CLIENT, nu poate fi livrat de catre PREMIUM CAFE , acesta din urma va informa CLIENTUL asupra acestui fapt si va returna in contul CLIENTULUI contravaloarea PRODUSULUI si/sau SERVICIULUI, in termen de maxim 7 (sapte) zile de la data la care PREMIUM CAFE  a luat la cunostinta acest fapt sau de la data la care CLIENTUL si-a exprimat in mod expres intentia de retragere din CONTRACT

7. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII PRODUSELOR

În afară de cazul în care este agreat de către PREMIUM CAFE  și CLIENT diferit, proprietatea asupra PRODUSELOR va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea CLIENTULUI în locația indicată în COMANDĂ (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de către Curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate la sediul PREMIUM CAFE ).

8. POLITICA DE RETUR

Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contract, respectiv de e returna un produs, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.
Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau de renunțare la un Serviciu/Produs  expiră în termen de 14 zile din ziua în care Cumpărătorul intră in posesia fizică a produselor comandate

 În cazul in care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, acesta trebuie să returneze și eventualele cadouri/produse gratuite care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în
maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vanzatorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:
1.  pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
2. pentru Comenzile achitate cu OP/Ramburs/Transfer/ Card bancar-> prin virament bancar.

Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Produselor vândute.

În cazul în care un Produs comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Produselor in termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință  acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.


BUNURI PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE


Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
* Produsele alimentare, bauturile și alte bunuri asimilate desigilate sau vătămate sau altfel decât au fost recepționate de la curier.
* Furnizarea de Produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
* Furnizarea de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;

Pentru mai multe detalii privind dreptul de a anula o comandă și de a returna un produs vă rugăm să consultați https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_ro.htm#shortcut-4

9. PUBLICITATE

NEWSLETTERE-LE PREMIUM CAFE  sunt transmise direct de către PREMIUM CAFE  sau prin intermediul partenerilor specializați și agreați de PREMIUM CAFE . Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

În momentul în care, CLIENTUL își crează un CONT pe SITE, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de NEWSLETTERE. Opțiunea cu privire la acordul exprimat de către CLIENT, poate fi modificată în orice moment.

Renunțarea la primirea NEWSLETTERE-lor de către CLIENT sau UTILIZATOR se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricărui NEWSLETTER.

Renunțarea la primirea NEWSLETTERE-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document.

10. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

PREMIUM CAFE  poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea COMENZII, cu informarea CLIENTULUI, nefiind necesar acordul acestuia. 

PREMIUM CAFE  va fi întotdeauna responsabil față de CLIENT pentru toate obligațiile contractuale.

11. RASPUNDERE PREMIUM CAFE

PREMIUM CAFE  nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care CLIENTUL sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de către PREMIUM CAFE  a oricăreia dintre obligațiile sale conform COMENZII și pentru daune care rezultă din utilizarea PRODUSELOR și SERVICIILOR după livrare și, în special pentru pierderea acestora.

12. GARANȚII

Toate PRODUSELE beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

13. FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi raspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

14. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

CONTRACTUL este supus legii române. Eventualele litigii apărute între PREMIUM CAFE  și CLIENT se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din București.

15. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

CONȚINUTUL, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau continut multimedia prezentate pe SITE, sunt proprietatea exclusivă a PREMIUM CAFE , acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

CLIENTULUI/UTILIZATORULUI nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui CONȚINUT în orice alt context decat cel original intenționat de PREMIUM CAFE , includerea oricărui CONȚINUT în afara SITE-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al PREMIUM CAFE  asupra CONȚINUTULUI precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea CONȚINUTULUI, decât cu acordul scris expres al PREMIUM CAFE .

Orice CONȚINUT la care CLIENTUL/ UTILIZATORUL are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezentului document, în cazul în care CONȚINUTUL nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid incheiat între PREMIUM CAFE  și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea PREMIUM CAFE  cu referire la acel CONȚINUT.

CLIENTUL/ UTILIZATORUL poate copia, transfera și/sau utiliza CONȚINUTUL numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile prezentului document.

În cazul în care PREMIUM CAFE  conferă CLIENTULUI / UTILIZATORULUI dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit CONȚINUT, la care CLIENTUL / UTILIZATORUL are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor CONȚINUTURI definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor CONȚINUTURI pe SITE sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea PREMIUM CAFE  pentru respectivul CLIENT/UTILIZATOR sau oricare alt terț care are/obține acces la acest CONȚINUT transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui CONȚINUT, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conținut transmis către CLIENTsau UTILIZATOR, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea PREMIUM CAFE  și/sau al angajatului/prepusului PREMIUM CAFE  care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care acesta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. G&G PREMIUM QUALITY S.R.L a fost înscrisă în registrul de evidență al prelucrărilor de date cu caracter personal la AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL sub Nr. 0005852/15.03.2017

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, PREMIUM CAFE  are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORII/CLIENȚII săi.

Prelucrarea datelor cu caracter personalreprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Prin citirea Termenilor și Condițiilor prezentului SITE ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor  garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prin înscrierea pe SITE/efectuarea unei COMENZI și completarea datelor personale în formularele de înscriere, UITLIZATORII/CLIENȚII declară și acceptă necondiționat că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a PREMIUM CAFE  și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

 • activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea PREMIUM CAFE  și a terților cu care PREMIUM CAFE  are relații de orice natură) la adresele de e-mail comunicate PREMIUM CAFE ;
 • participarea la concursuri, promoții;
 • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, administrare, etc);
 • statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii SITE-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, functionalități și servicii noi;
 • pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale SITE-ului;
 • cercetări de piață;
 • urmărirea datelor de vânzări.

PREMIUM CAFE  nu va dezvălui nici un fel de informație despre UTILIZATORII/CLIENȚII SITE-ului său fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în această privință. În același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege. 

Informațiile CLIENTULUI cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, UTILIZATORII/CLIENȚII beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aceștia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul PREMIUM CAFE .

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa S.C. G&G PREMIUM QUALITY S.R.L., Str. Luncsoara nr.5,Bl.75, Sc.B, etaj 1, ap.44, sector2, Bucuresti,, UTILIZATORII/CLIENȚII  își pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
– o dată pe an, confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate;
– să intervină asupra datelor transmise; 
– să se opună prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară. 

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Detalii la www.dataprotection.ro

Incepand cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul”).

S.C. G&G PREMIUM QUALITY S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu buna credinta, conform prevederilor Regulamentului. Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a furniza informatii specifice  activitatii S.C. G&G PREMIUM QUALITY S.R.L, in scopuri de informare si transmitere de stiri/ noutati/invitatii la evenimente !

In situatia in care nu mai doriti/ nu mai sunteti interesati sa primiti informatii, newslettere sau orice tip de comunicare din partea noastra, va rugam sa transmiteti o solicitare de DEZABONARE la adresa de e-mail office@premiumcafe.ro

De asemenea, pentru asistenta sau orice alte informatii legate de acest subiect ne puteti contacta oricand si solicita mai multe detalii la adresa de e-mail: office@premiumcafe.ro

Fiecare utilizator care accesează site-ul nostru trebuie să fie corect informat în legătură cu modul de colectare și folosire a datelor personale. În această secțiune veti afla ce date colectăm de la dvs., cum le folosim, dar și care sunt drepturile dvs..

Pentru început, trebuie să știți că datele personale se referă la orice informație care poate duce la identificarea utilizatorului – nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon și/sau orice identificator online obținut prin cookie-uri.

Pentru ca datele dvs. să fie colectate în conformitate cu noua lege privind protecția datelor, vă anunțăm că am luat toate măsurile tehnice pentru ca dvs.  să fiți de acord să ne oferi informațiile de mai sus în deplină cunoștință de cauză. 

În conformitate cu noile reguli europene de protecție a datelor cu caracter personal, aveți dreptul să solicitați prin email toate datele personale pe care le avem despre dvs., dar și să ne solicitați să eliminăm aceste date de pe site-ul nostru. În plus, responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat direct la adresa de email office@premiumcafe.ro

Solicitare date personale
Vă rugăm să ne transmiteți un email in acest sens pe adresa noastra office@premiumcafe.ro. Veți primi de la noi un email de confirmare, pentru a ne asigura că dvs. sunteți proprietarul datelor solicitate, dupa care vi le putem livra.

Protecția datelor
Siguranța datelor dvs. este o prioritate pentru noi. Folosim informațiile dvs. personale cu scopul de a vă trimite direct în casuța de email newslettere legate de produsele si servicile noastre, dar și promoțiile periodice, care v-ar putea interesa. În plus, datele dvs. personale ne vor ajuta să vă oferim o experiență personalizată pe site-ul nostru și pe platformele online pe care ne promovăm conținutul: Facebook, Instagram etc.

Cum folosim datele personale.
Este important să rețneții fapul că folosim datele dvs. Numai cu acordul dvs.. Mai jos regasiți toate tipurile de date pe care le colectăm și modul în care le vom folosi:

Adresa de email

Vom folosi adresa dvs. de email pentru a vă trimite newslettere articole noi de pe blog, precum și promoțiile pe care noi le avem periodic sau cu invitatii la evenimentele noastre.

Prenumele și Numele

Vom folosi prenumele și numele pentru a personaliza email-urile pe care vi le trimitem.

Numărul de telefon

Folosim numărul de telefon pentru a vă putea contacta legat de comenzile plasate pe www.premiumcafe.ro

Datele despre browser/IP/dispozitiv

Folosim datele despre browser/IP/dispozitiv pentru a afla cum accesați site-ul nostru și a stabili ce schimbări ar trebui să facem, pentru ca dvs. să aveți o experiență cât mai plăcută pe site-ul nostru și a găsi cât mai ușor informațiile pe care le cautați.

Concluzie

Ne-am asigurat că dvs. nu veți fi obligat să ne furnizați niciun fel de date, atunci când intrați pe site-ul nostru. 

Partajarea datelor personale
Datele dvs. nu vor fi vândute niciodată către terțe părți. În cazul în care Premium Café colecteaza informații pentru un partener, va fi nevoie de acordul dvs. direct pentru colectarea datelor, iar prelucrarea acestor informații se va face în baza unor cotracte ce conțin clauze de confidențialitate.

Mesajele de marketing
În cazul în care avem acordul dvs., vă  vom trimite, prin email, newslettere ce contin cele mai noi articole are noastre, dar și mesaje de marketing.

Dezabonare de la newsletter

Vă puteți dezabona de la newsletter-le noastre în orice moment, prin trimiterea unui email către noi, în care să solicitați dezabonarea la office@premiumcafe.ro . Orice solicitare în acest sens va fi rezolvată în maximum 48h de la primire.

Adresarea utilizatorilor prin publicitate online
Desfășurăm campanii de publicitate online pentru a vă informa despre produsele sau serviciile noastre și/sau despre articolele publicate pe acest site sau pe blog.

În acest scop, folosim Facebook, Instagram, Adwords precum și mai multe tehnici de adresare a utilizatorilor în cadrul campaniilor – pe baza datelor demografice (sex, vârstă, repartizare geografică, proximitate), sau a intereselor – aceste informații fiind puse la dispoziția noastră de către rețelele amintite mai sus.

Folosirea cookie-urilor
Site-ul www.premiumcafe.ro foloseste cookie-uri. Mai multe informatii despre cookie-uri AICI

Drepturile dvs. în contextul GDPR

Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectate și folosite datele dvs.;
Dreptul de a accesa datele pe care le avem despre dvs.;
Dreptul de a cere modificarea datelor pe care le avem despre dvs.;
Dreptul de a cere ștergerea datelor pe care le avem despre dvs.;
Dreptul de a cere oprirea trimiterii de mesaje de marketing către dvs.;
Dreptul de a cere trimiterea datelor dvs. personale către dvs. sau către un alt operator;
Dreptul de a depune o plângere, cu referire la folosirea datelor dvs., către organele abilitate.
Drepturile de mai sus nu sunt absolute și există excepții. Pentru orice întrebări în acest context, vă rugăm să ne scrieți la adresa office@premiumcafe.ro

17. COLECTAREA AUTOMATĂ DE DATE CU CARACTER NON-PERSONAL (COOKIES)

În unele cazuri, este posibil ca PREMIUM CAFE  să colecteze informații cu caracter non-personal despre UTILIZATORI/CLIENȚI. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost facută conexiunea la SITE.

În timpul vizionării SITE-ului, PREMIUM CAFE  va putea stoca anumite informații despre UTILIZATOR/CLIENT. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier „Cookie” sau a unui fișier similar. Aceste fișiere „Cookies” ajută PREMIUM CAFE  să construiască un SITE sau publicitate care să răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor UTILIZATORILOR/CLIENȚILOR.

Cu cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. PREMIUM CAFE  recomandă UTILIZATORILOR / CLIENȚILOR să consulte instrucțiunile browser-ului sau fișierul de ajutor pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.

Puteţi accepta sau respinge cookie-urile de pe acest site, accesând linkul corespunzător: Accept cookie-urile / Refuz cookie-urile.

18. INFORMAȚII PRIVIND DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE)

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.
Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului, H.G 1037/2010, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, CLIENȚII vor avea în vedere următoarele:

       CLIENȚII au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta selectiv aceste DEEE;

        Colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de către Autoritățile Administrației Publice Locale care au obligația potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spațiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE;

X